Бош саҳифа > КУТУБХОНА ФАОЛИЯТИ > Кутубхона таркибий бўлинмалари

Илмий котиб


  Вакант
  Илмий котиб
  Тел: (998971) 232-83-94
  Фах: (998971) 239-16-58
  Тошкент, 100017, Навоий кўчаси, 1
  E-mail: info@natlib.uz

 


Илмий котибнинг асосий вазифалари:
ахборот-кутубхона фаолиятини ривожлантириш соҳасида белгиланган устувор вазифаларни самарали бажарилиши бўйича аник таклифлар ишлаб чиқиш;
ахборот-кутубхона муассасалари фаолиятини тартибга солувчи норматив хужжатлар, миллий стандартлар, тадкикот лойиҳаларини ишлаб чиқиш юзасидан таклифлар тайёрлаш;
замонавий ахборот-кутубхона технологиялари, ахборот-кутубхона хизмати курсатишнинг янги шаклларини жорий килиш юзасидан таклифлар тайёрлаш;
ахборот-кутубхона ресурсларини туплаш, ҳисобга олиш х,амда кидириш юналиши бўйича меъёрий хужжатларни муҳокамадан ўтказиш;
ахборот-кутубхона соҳасидаги илмий-тадкикот ишлари натижаларини, кутубхоначилик ва библиография иши, унинг тарихи, сохавий монографиялар, методик кулланмалар ва ношир этишга тайёрланган таржима материштларни куриб чикиш хамда босиб чикаришга тавсия бериш;
илмий тадкикот натижалари бўйича китобларни чоп этишга тавсия ва таклифлар тайёрлаш;
Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг илмий-тадкикот ва илмий- методик ишларининг мавзу хамда юналишлари, йиллик режаларини куриб чикиш;
Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг илмий-тадкикот ва илмий- методик фаолияти якунлари буйича даврий х,исоботларни тахлилини мухокамадан утказиш;
Ўзбекистон Миллий кутубхонаси мутахассисларининг сохавий илмий ишлари юнштишларини ва диссертатсия мавзуларини мухокама килиш ва тасдиклаш;
кутубхоначилик соҳасида фаолият юритиётган ташкилот ва муассасалар, шу жумладан хорижий ҳамкорлар билан илмий-тадкикот, илмий-методик юналишлар буйича олиб борилган ишларни мухокамадан утказиш;
ваколати доирасида бошка соҳага оид масалаларни кўриб чиқиш ва таклифлар тайёрлаш.

КУТУБХОНА ТАВСИЯ ЭТАДИ
ТАҚВИМ