Bosh sahifa > KUTUBXONA FAOLIYATI > Faoliyat ko‘rsatkichlari (hisobotlar)

O‘zbekiston milliy kutubxonasi huzuridagi respublika metodik kengashi yig‘ilishining bayonlari

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 39- son BAYoNI (2019 yil) (ko‘chirma .pdf 3,87 Mb)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 36- son BAYoNI (2018 yil) (ko‘chirma .pdf 283 KB)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 35- son BAYoNI (2018 yil) (ko‘chirma .pdf 359 KB)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 34- son BAYoNI (2018 yil) (ko‘chirma .pdf 548 KB)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 33- son BAYoNI (2017 yil) (ko‘chirma .pdf 263 KB)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 32- son BAYoNI (2017 yil) (ko‘chirma .pdf 468 KB)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 31- son BAYoNI (2017 yil) (ko‘chirma .pdf 935 KB)

 

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 30- son BAYoNI (2017 yil) (ko‘chirma .pdf 490 KB)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 26- son BAYONI (2016 yil) (ko‘chirma .pdf 200 KB)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 25- son BAYONI (2016 yil) (ko‘chirma .pdf 276 KB)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 18- son BAYONI (2015 yil) (ko‘chirma .pdf 298 Kb)

O‘zbekiston Milliy kutubxonasi huzuridagi Respublika metodik kengashi yig‘ilishining 19- son BAYONI (2015 yil) (ko‘chirma .pdf 310 Kb)

KUTUBXONA TAVSIYA ETADI
TAQVIM