Bosh sahifa > KUTUBXONA FAOLIYATI > Kutubxona faoliyatiga oid statistik ma'lumotlar

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi 2016 yil faoliyat ko‘rsatkichlari

 

Ko‘rsatkichlar nomlari

 2015 y.

2016 y. 

o‘sish sur’ati (% nisbatida)

I. Axborot-kutubxona xizmati

1.

Foydalanuvchilar soni, ming kishi

 125 736

156 419

24,4

2. 

Tashriflar soni, ming kishi

755 409

888 319

17,6

3.

Kitob berish, ming birlik

4 975 200

5 550 225

11,6

4. 

Ma’lumot-axborot xizmati, ming birlik

190 143

188 791

-0,7

5. 

Tashriflar soni, ming kishi veb-sayt orqali

136 847

137 201

0,3

6. 

Resurslarga rasmiy veb-sayt orqali tashriflar

177 350

337 937

1,91 barobar ko‘p

7.  

Pullik xizmatlar, mln. so‘m

716 082,1

763 511,7

6,6

II.  Ijtimoiy-madaniy tadbirlar

8. 

Ekskursiyalar (soni/ qatnashchilar)

404/10 772

227/8 807

 

9. 

Yangi kelib tushgan adabiyotlar va muhim sanalar ko‘rgazmalari

131

128

-2,3

10.   

San’at asarlari ko‘rgazmalari

20

18

-10

11.  

Ommaviy tadbirlar

329

331

0,6

III. Axborot-kutubxona fondining shakllanishi

12.   

Fondming saqlov birligi

7 043 858

7 231 335

2,7

13.   

Bosma nashrlar

6 682 227

6 713 243

0,5

14.   

Elektron nashrlarga obuna

5

5

0

15.   

Elektron katalog, Bibliografik yozuvlar ming birligi

554 479

654 827

18,1

16.   

To‘liq matnli elektron nashrlar

361 631

518 092

43,3

IV. Me’yoriy-huquqiy asoslar va ilmiy-uslubiy faoliyatni rivojlantirish

17.   

Qonun loyihalari, hukumat qarorlari loyihilari

-

2 PP,
1 PKM,
2 Kompleksa mer

 

18.   

Nizomlar, Yo‘riqnomalar

4 Nizom, 2 Yo‘riqnoma

11 Nizom,3 Yo‘riqnoma

133,3

19.   

Standart

1 Qabul qilingan
2 loyhalanayotgan

2 Qabul qilingan

-33,3

V. Xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish

20.   

Konferensiya, seminarlar tashkil etish va uslubiy yordam ko‘rsatish

16

Jami - 49. Shundan:
15 raund o‘quv mashg‘uloti (355 mut.),
1 konferensiya,
2 videokonferensiya,
1 respublika konkursi,  
1 forum,
7 seminar,
18 trening,
4 vebinar

 3 barobar ko‘p

21.   

Konferensiya, seminar, treninglarda ishtirok etish

31 mutaxassis

113 mutaxassis

3,65 barobar ko‘p

22.   

AKT malakasini oshirish

5 mutaxassis

36 mutaxassis

7,2 barobar ko‘p

VI. Xalqaro hamkorlik

23.   

Kelishuvlar (loyihalar)

 2

 2

 

24.   

Hamkorlikdagi tadbirlar

34

18

1,8 barobar kam

 

(.pdf 269 kb)

(.xlsx 16 Kb.)

(.xlsx 16 Kb.)

(.xlsx 16 Kb.)

(.xlsx 16 Kb.)

(.xlsx 16 Kb.)

(.xlsx 16 Kb.)

KUTUBXONA TAVSIYA ETADI
TAQVIM