Bosh sahifa > Atlaslar va xaritalarga bag’ishlangan ekspozitsiya

Atlaslar va xaritalarga bag’ishlangan ekspozitsiya

O’zbekiston Miliiy kutubxonasining kitob muzeyida 2016 yilning fevral oyida qadimiy atlaslar va xaritalarga bag’ishlangan ekspozitsiya namoyish etiladi. Ekspozitsiyaning maqsadi - kutubxona foydalanuvchilari, tashrif buyuruvchilari va mehmonlarini hozirgi davr kartografiya fanida ilmiy izlanishlar olib borishda muhim manba bo’lib hisoblanadigan Sharq va G’arb davlatlarida geografik xaritalar tuzish tarixi bilan tanishtirishdan iborat.

Mazkur mavzuda tashkil etilgan ekspozitsiya nafaqat tashrif buyuruvchilar balki, hozirgi kunda geografiya sohada ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilar  uchun ham ahamiyatlidir. Muzey ekspozitsiyasidan o’rin olgan tarixiy manbalar Yevropa, Osiyo, Afrika va ikki Amerika qit'alari davlatlarining qadimiy xarita turlari to’g’risida ma'lumot beradi. Ayniqsa, Sharq va G’arb mamlakatlarining xaritalari alohida o’rin egallaydi. Taqdim etilgan eksponatlarning eng qadimiysi XVII asrga tegishli bo’lsa eng yangisi XX asrda chop etilgan. Ularda davlatlarning tarixiy-xronologik tavsifi va tabiati va yer boyliklarining hujjatli geografik ma'lumotlari keltirilgan. 

Kitob muzeyidagi ekspozitsiyadan joy olgan noyob kitoblar,  atlaslar va xaritalar asosan, toshbosma va eskicha nashr usulida chop etilgan manbalardan iborat. Mazkur ko’rgazmaga qo’yilgan tarixiy manbalar O’zbekiston Milliy kutubxonasining qo’lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar fondiga mansubdir.

 

ATLAS COMPENDIARIUS SEU ITA DICTUS SCHOLASTICUS MINOR: IN USUM ERUDIENDAE JUVENTUTIS ADORNATUS

- Norimbergae: excudentibus Homannianis Heredibus, M.DCC.LIII (1753)

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

 Atlasda Yevropa, Osiyo, Afrika va ikki Amerika qit'alarining xaritalari keltirilgan. Shuningdek, O’rta Osiyoga oid qismi pushti rangda berilib,  Usbek, Bukaria deb nomlangan. Shimoliy sharqiy tomonida Orol dengizi ko’rsatilgan.

Muallif  haqida  ma'lumot: Iogan Baptist Goman (nem. Johann Baptist Homann) (1664-1724) - Germaniyalik naqqosh, xaritashunos, XVIII asrda Nyurnberg shahrida yetakchi xaritashunoslik nashriga asos solgan mutaxassis olim. Berlindagi Prussiya fanlar akademiyasi a'zosi (1715-1724).

JEAN-BAPTISTE DU HALDE

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE, HISTORIQUE, CHRONOLOGIQUE, POLITIQUE ET PHYSIQUE DE L’EMPIRE DE LA CHINE ET DE LA TARTARIE CHINOISE

Paris: Chez P.G. Le Merccier, Imprimeur-Libraire, M.DCC.XXXV (1735)

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

 Kitobda qadimgi Xitoy va uning atrofidagi hududlarning geografik, tarixiy-xronologik tavsifi va turli ma'lumotlar keltirilgan. Atlas fransuz tilida. Kirish qismida maqolalar to’plami,  Xitoy xaritasi, Tibet va Xitoy imperiyasining umumiy tavsifi  berilgan. Kitobda hududlar bo’yicha toshbosma usulida ishlangan topografik va geografik xaritalar o’rin olgan.

Muallif  haqida  ma'lumot: Jan-Batist Dyuald ili Dyugald (fr. Jean-Baptiste Du Halde) (1674-1743) - Fransiyalik tarixchi-sharqshunos, katoliklarning iyezuit Ordeni monaxi. XVIII asr taniqli xitoyshunoslaridan, “Xitoy imperiyasi tavsifi” nomli mukammal asar muharriri va tuzuvchisi.

 

 

ATLAS UNIVERSEL POUR LA GÉOGRAPHIE DE GUTHRIE

- Paris: Chez Hyacinthe Lang lois, 1802

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

 Ushbu mukammal geografik atlas  30 ta geografik xaritadan iborat bo’lib, Unda  Yevropa, Rossiya, Turkiyaning Yevropa qismi, Osiyo, Xindiston, Afrika va Amerika tasvirlangan. Xaritada Osiyo  21 raqami ostida tasvirlangan, O’rta Osiyo  Kaspiy dengizi va Orol tasviri bor. Jayxun (Gihon) va Sir (Sir) daryolari oralig’ida - Turkiston ko’rsatilgan (strana Turkestan).  Jayxun daryosi ( Gihon)  Amudaryo markazida  Uzbeks - o’zbeklar degan yozuv bor.

 

TABLEAUX HISTORIQUES DE L’ASIE

Depuis la monarchie de Cyrus Jusqu’a nos jours

Par J. Klaproth

Avec un atlas in-folio

- Paris:  Schubart, éditeur; - Londres: Treuttel et Wurtz; Stuttgard: Cotta, M.DCCC.XXVI (1826)

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

 “Osiyo qit'asining  tarixiy xaritasi” nomli atlasda melodiy 530 yildan 1825 yilga qadar Osiyo qit'asida mavjud bo’lgan davlatlar tarixi va etnografiyasi haqida ilmiy ma'lumotlar berilgan. Atlas fransuz tilida bo’lib, 27 ta tarixiy o’quv darslik xaritalardan iborat.

Muallif  haqida  ma'lumot: Yulius Genrix Klaprot (nem. Julius Heinrich Klaproth) (1783-1835) - Germaniya va Fransiya sharqshunos olimi, sayyoh.

 

 

АТЛАС ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ В СИБИРИ И  СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АМЕРИКЕ В XVIIXVIII ВВ.

- М.: Наука, 1964

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Atlasda Sibir va shimoliy-g’arbiy Amerikaga oid tarixdagi geografik kashfiyotlar davrlarga bo’lib ko’rsatilgan, tarixiy va arxeografik o’rganishlar keltirilgan.  Unda Osiyo, Sibir va Amerikaning xarita va chizmalari  xronologik tartibda keltirilgan.

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РЕКИ ВОЛГИ ОТ ТВЕРИ ДО ДМИТРИЕВСКА

Kitob haqida qisqa ma'lumot:         

ushbu geografik xarita  tahminan XVIII asrda Imperatorning sayoxati uchun maxsus  tayyorlangan.  Xaritalarda Volga daryosining  Tverdan  Dmitriyevskgacha bo’lgan geografik tavsifi keltirilgan.  Xaritalarda  matn va ro’yxat keltirilmagan. Kitobning boshlanishida 8ta joy talqini berilgan. Volga daryosining oqib o’tish va uzunligi masofasi, shaxarlar, Volga  daryosining burilishlari ko’rsatilgan: Tverdan  Uglichgacha;  Uglichdan Qora dengizgacha; Qora dengizdan Balaxangacha va xokozo

 

АТЛАС XVII ВЕКА

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Atlas tahminan XVIII asrda Janvyerning astronomik kuzatishlari natijasida tuzilgan.  58 xaritadan iborat bo’lib, rus tilida. Atlasning boshlanishida Kopernik sferasi, Ptolemey sferasi va yer sharining samoviy ko’rinishi keltirilgan. Yer shari yarim sharlarining g’arbiy va sharqiy tomonlari keltirilgan. Yevropaning alohida davlatlari ajratib ko’rsatilgan. 27-28 raqamli xaritada Rossiyaning sharqiy va g’arbiy qismlari tasvirlangan. 29 raqamli xaritada Turkiyaning yevropa qismi tasvirlangan. 30 raqamli xaritada Osiyo xaritasi, Kapiy va Orol dengizlari xamda Buxoro tasvirlangan.

 

 

АТЛАС РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Спб.: Императорская Академия Наук, 1745

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Atlas 20 ta xaritadan iborat. 19 ta xaritada  geografik xabarlar va astronomik kuzatishlar asosida o’sha davr uchun  yangi uslubda tuzilgan Rossiya imperiyasining asosiy xaritasi borligi haqida ma'lum qilinadi. Rossiya imperiyasining taniqli shaxarlari  uzunligi va kengligi haqida ma'lumot beriladi.

 

SIEUR LE ROUGE

 

INTRODUCTION A LA GEOGRAPHIE

Paris, 1756 (M.DCC.LVI)

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Fransuz tilidagi tarixiy xaritalar to’plami. Kirish qismida  dunyo geografiyasi haqida umumiy ma'lumot beriladi. Globusning tuzilishi, yer shari, uning uzunligi, kengligi, iqlimi va xar-xil xolatlari ko’rsatilgan. Yer shari aholisi, yer yuzida joylashishi. Yevropa, Osiyo, Afrika, Amerika qit'alarining joylashishi,  suv resurslari: okean, dengiz, ko’rfaz,  dengiz va ko’llar haqida ma'lumot bor. 91 ta xaritadan iborat, Yevropa, Osiyo va Afrika haqidagi ma'lumotlarga ega atlasda Usbecs -  Uzbek i  Bukarie Buxariya deb belgilangan nomlarga ko’zingiz tushadi.

Bu ishi uchun Syer Le Rujga geografiya va kartografiya  bo’yicha ustoz, murabbiy (metr) darajasi berilgan 

 

АТЛАС XVIII ВЕКА

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Atlas 42 ta illyustratsiyalar bilan berilgan xaritalardan iborat.  Atlasning kirish matni va sarlavhasi berilmagan. Goman ishining davomchilari tomonidan  Nyurnbergda XVIII asrda tayyorlangan. Matematik geografiya sxemasi, Osiyo, Afrika, Rossiya  qit'asiga oid geografik xaritalar tasvirlangan.

 

МАХМУД КАШГАРИ

ДИВАН ЛУГАТ АТ-ТУРК

Алматы : Дайк-Пресс, 2005. - 1288 с.

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Mahmud Qoshg’ariy “Devonu lug’atit turk” asarida qabila va urug’lar joylashgan hududlarning geografiyasi, hayvonot va o’simlik dunyosi haqida ma'lumot berib, hududning xaritasini tuzib chiqqan. Bu xarita ma'lumotlarining aniqligini olimlar  K. Miller, V.I. Belyayev, I.N. Umnyakov, H. Hasanov, S. Abbosov, A. Abdulqosimov, Q. Sodiqov, Z.A. Saidboboyevlar o’z tadqiqotlarida ko’rsatib o’tishgan. Qo’lyozma Turkiyaning Millat kutubxonasida saqlanadi. Ushbu kitob uning rus tiliga tarjimasidir.

 

ПОДРОБНАЯ КАРМАННАЯ КАРТА ВОЕННЫХ ДЕЙСТИЙ

Москва: Кушнерев, 1896

 

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Mukammal ishlangan xarbiy xarakatlar cho’ntak xaritasi. Yettita xaritadan iborat. Garmonga o’xshatib taxlangan bo’lib bir tarafida Yevropa, Sharqiy Prussiya, Galitsey, Franko - belgiya xarbiy xarakatlari maydonlari, yana bir tarafida Serb - avstriya, Bolqon yarim orolining sharqiy bo’lagi, Kavkaz xarbiy xarakatlari maydoni tasvirlangan. Xaritadan yana o’sha davrdagi chaqiriqlar va voqyea hodisalar bilan tanishish mumkin.

 

HISTORICAL ATLAS OF THE MUSLIM PEOPLES

Amsterdam: Djambatan, 1957

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Atlasdan  xalqlarni tarixini o’rganishda  darslik sifatida foydalaniladi. Fan doktori R.Rolvink xamda  Bog’dodlik olimlar hamkorligida tuzilgan.  Atlas 48 saxifadan iborat bo’lib, qisqagina  so’z boshi keltirilgan. 40 dan ortiq rangi xaritalar tasvirlangan. Atlas xronologiyasi bo’yicha Axmoniylar davridan to  XX asrgacha bo’lgan davrni o’z ichiga oladi

 

МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КАРТОГРАФИИ

Киев: Тип-я С. В. Кульженко, 1906

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Atlas  3 bo’limdan iborat bo’lib, birinchi bo’limda 16ta xarita Rossiyaning shimoliy qismiga oid, ikkinchi bo’limda 2ta va uchinchi bo’limida 8ta Tartariyaga oid xaritalar keltirilgan. Xaritaning Tartariya  qismida O’rta Osiyo tasviri bo’lib, unda  «Buxariya», «Uzbek», «Chagatay» va «Mavarannaxr»  degan nomlarga ko’zingiz  tushadi.

 

 

ТУРКЕСТАНЪ. ГЕОГРАФIЯ И ИСТОРIЯ КРАЯ

М. : Тип.В.М.Саблина, 1916. - 201 с

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Kitobda Osiyo qit'asidagi tarixiy geografik tadqiqotlar bilan birga hozirgi O’zbekiston hududi haqida qisqa ma'lumotlar keltirilgan. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

Л. БЕРГЪ.

ОЗЕРО ИССЫКЪ-КУЛЬ

М. : Типо-литографiя Т-ва И.Н. Кушнеревъ и К.

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Kitobda Osiyo qit'asidagi geologik va tarixiy geografik tadqiqotlar haqida qisqa ma'lumotlar keltirilgan. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

 

 

RUY GONZALEZ DE CLAVIJO

NARRATIVE OF THE EMMASSY OF RUY GONZALEZ DE CLAVIJO TO THE COURT OF TIMOUR AT SAMARCAND A.D. 1403-6

London : Printed for the Hakluyt Society, 1859

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Elchi Rui Gonsales Klavixo Samarqanddagi Temur saroyida. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

Я.В. ХАНЫКОВ

ПОЕЗДКА ИЗ ОРСКА В ХИВУ И ОБРАТНО, СОВЕРШЕННАЯ В 1740-1741 ГОДАХ ГЛАДЫШЕВЫМ И МУРАВИНЫМ.

СПб. : Тип.МВД, 1851

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Kitobda Osiyo qit'asidagi geologik va tarixiy geografik tadqiqotlar bilan birga hozirgi O’zbekiston hududi haqida qisqa ma'lumotlar keltirilgan. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

 

БЎРИБОЙ АҲМЕДОВ

ЎЗБЕКЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИДАН

Ташкент : Фан , 1962

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Kitobda Osiyo qit'asidagi geologik va tarixiy geografik tadqiqotlar bilan birga hozirgi O’zbekiston hududi haqida qisqa ma'lumotlar keltirilgan. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СЕВЕРЦОВ

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ТУРКЕСТАНСКОМУ КРАЮ

М. : Госиздат. географической литературы, 1947.

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Kitobda Osiyo qit'asidagi geologik va tarixiy geografik tadqiqotlar bilan birga hozirgi O’zbekiston hududi haqida  ma'lumotlar keltirilgan. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

JOSEPH CASTAGNE

LES BASMATCHIS. LE MOUVEMENT NATIONAL DES INDIGENES

D' ASIE CENTRALE

Paris : Editions ernest Leroux, 1925.

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Kitobda Osiyo qit'asidagi geologik va tarixiy geografik tadqiqotlar bilan birga hozirgi O’zbekiston hududi haqida qisqa ma'lumotlar keltirilgan. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

 

 

ГУЛБАДАН БЕГИМ (ЗАХИРИДДИН БОБИРНИНГ КИЗИ).

ХУМОЮННОМА  ЗАХИРИДДИН БОБИРНИНГ ЎҒЛИ -ХУМОЮН ПОДШОХ

Ташкент ; Самарканд : АН РУз, 1959

   

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Ushbu tarixiy risola boburiylar sulolasi xakidagi bo’lib, Boburiylar davlatining xaritasi keltirilgan.

 

 

 

АЛ-КАМИЛ ФИТ ТА'РИХ

Ташкент : Узбекистан, 2006

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

 Buyuk tarixchi  olim Ibn al-Asirning (1160 - 1233) asari IX-XIII asrlardagi tarixga oid muhim manbadir.  IX - XIII asrlarda Markaziy Osiyoda hukm surgan sulolalar davrida ijtimoiy- siyosiy va madaniy hayot, o’zbek davlatchiligi tarixi ko’rsatilgan. Mo’g’ullar tarixi boshlanishidan, tor-mor qilingunigacha bo’lgan davrdagi ma'lumot berilgan. Ushbu kitob faqatgina O’rta Osiyo xududida bo’lib o’tgan voqyea hodisalardan iborat rus tilidagi tarjimasidir. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

ТУРКЕСТАНСКIЙ СБОРНИКЪ

Собранiе сочиненiй о Туркестанском крае вообще

и сопредельныхъ съ нимъ странъ Средней Азiи

594 томов

- Санктпетербургъ-Ташкент, 1868-1917

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Qo’lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar fondida Turkiston va unga chegaradosh Markaziy Osiyo, Sharq mamlakatlari tarixi va madaniyatiga oid "Turkiston to’plami" alohida o’rin egallaydi. Bu to’plamdan XIX asrning 70 yillaridan 1917 yilgacha bo’lgan tarix, etnografiya, iqtisod, geografiya, hayvonot, arxeologiya, geologiya, O’rta Osiyo xalqlarining turmush madaniyatiga oid alohida kitoblar, gazeta va jurnal qirqimlari joy olgan bo’lib, jami 594 jilddan iborat. Uning 394-jildida   Mo’g’ullar tomonindan istilo qilingan yerlar xaritasi ilova qilingan.

 

 

 

ТУРКЕСТАНСКIЙ СБОРНИКЪ

Собранiе сочиненiй о Туркестанском крае вообще

и сопредельныхъ съ нимъ странъ Средней Азiи

594 томов

- Санктпетербургъ-Ташкент, 1868-1917

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Qo’lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar fondida Turkiston va unga chegaradosh Markaziy Osiyo, Sharq mamlakatlari tarixi va madaniyatiga oid "Turkiston to’plami" alohida o’rin egallaydi. Bu to’plamdan XIX asrning 70 yillaridan 1917 yilgacha bo’lgan tarix, etnografiya, iqtisod, geografiya, hayvonot, arxeologiya, geologiya, O’rta Osiyo xalqlarining turmush madaniyatiga oid alohida kitoblar, gazeta va jurnal qirqimlari joy olgan bo’lib, jami 594 jilddan iborat. Uning 369-jildida  Afg’oniston  xaritasi ilova qilingan.

 

  

ТУРКЕСТАНСКIЙ СБОРНИКЪ

Собранiе сочиненiй о Туркестанском крае вообще

и сопредельныхъ съ нимъ странъ Средней Азiи

594 томов

- Санктпетербургъ-Ташкент, 1868-1917

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Qo’lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar fondida Turkiston va unga chegaradosh Markaziy Osiyo, Sharq mamlakatlari tarixi va madaniyatiga oid "Turkiston to’plami" alohida o’rin egallaydi. Bu to’plamdan XIX asrning 70 yillaridan 1917 yilgacha bo’lgan tarix, etnografiya, iqtisod, geografiya, hayvonot, arxeologiya, geologiya, O’rta Osiyo xalqlarining turmush madaniyatiga oid alohida kitoblar, gazeta va jurnal qirqimlari joy olgan bo’lib, jami 594 jilddan iborat. Uning 387-jildida  Turkiston o’lkasining  xaritasi ilova qilingan.

 

 

ТУРКЕСТАНСКIЙ СБОРНИКЪ

Собранiе сочиненiй о Туркестанском крае вообще

и сопредельныхъ съ нимъ странъ Средней Азiи

594 томов

- Санктпетербургъ-Ташкент, 1868-1917

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Qo’lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar fondida Turkiston va unga chegaradosh Markaziy Osiyo, Sharq mamlakatlari tarixi va madaniyatiga oid "Turkiston to’plami" alohida o’rin egallaydi. Bu to’plamdan XIX asrning 70 yillaridan 1917 yilgacha bo’lgan tarix, etnografiya, iqtisod, geografiya, hayvonot, arxeologiya, geologiya, O’rta Osiyo xalqlarining turmush madaniyatiga oid alohida kitoblar, gazeta va jurnal qirqimlari joy olgan bo’lib, jami 594 jilddan iborat. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

 

ТУРКЕСТАНСКIЙ СБОРНИКЪ

Собранiе сочиненiй о Туркестанском крае вообще

и сопредельныхъ съ нимъ странъ Средней Азiи

594 томов

- Санктпетербургъ-Ташкент, 1868-1917

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Qo’lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar fondida Turkiston va unga chegaradosh Markaziy Osiyo, Sharq mamlakatlari tarixi va madaniyatiga oid "Turkiston to’plami" alohida o’rin egallaydi. Bu to’plamdan XIX asrning 70 yillaridan 1917 yilgacha bo’lgan tarix, etnografiya, iqtisod, geografiya, hayvonot, arxeologiya, geologiya, O’rta Osiyo xalqlarining turmush madaniyatiga oid alohida kitoblar, gazeta va jurnal qirqimlari joy olgan bo’lib, jami 594 jilddan iborat. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

 

 

ТУРКЕСТАНСКIЙ СБОРНИКЪ

Собранiе сочиненiй о Туркестанском крае вообще

и сопредельныхъ съ нимъ странъ Средней Азiи

594 томов

- Санктпетербургъ-Ташкент, 1868-1917

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Qo’lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar fondida Turkiston va unga chegaradosh Markaziy Osiyo, Sharq mamlakatlari tarixi va madaniyatiga oid "Turkiston to’plami" alohida o’rin egallaydi. Bu to’plamdan XIX asrning 70 yillaridan 1917 yilgacha bo’lgan tarix, etnografiya, iqtisod, geografiya, hayvonot, arxeologiya, geologiya, O’rta Osiyo xalqlarining turmush madaniyatiga oid alohida kitoblar, gazeta va jurnal qirqimlari joy olgan bo’lib, jami 594 jilddan iborat. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

ТУРКЕСТАНСКIЙ СБОРНИКЪ

Собранiе сочиненiй о Туркестанском крае вообще

и сопредельныхъ съ нимъ странъ Средней Азiи

594 томов

- Санктпетербургъ-Ташкент, 1868-1917

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Qo’lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar fondida Turkiston va unga chegaradosh Markaziy Osiyo, Sharq mamlakatlari tarixi va madaniyatiga oid "Turkiston to’plami" alohida o’rin egallaydi. Bu to’plamdan XIX asrning 70 yillaridan 1917 yilgacha bo’lgan tarix, etnografiya, iqtisod, geografiya, hayvonot, arxeologiya, geologiya, O’rta Osiyo xalqlarining turmush madaniyatiga oid alohida kitoblar, gazeta va jurnal qirqimlari joy olgan bo’lib, jami 594 jilddan iborat. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

ТУРКЕСТАНСКIЙ СБОРНИКЪ

Собранiе сочиненiй о Туркестанском крае вообще

и сопредельныхъ съ нимъ странъ Средней Азiи

594 томов

- Санктпетербургъ-Ташкент, 1868-1917

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Qo’lyozmalar, nodir va alohida qimmatga ega nashrlar fondida Turkiston va unga chegaradosh Markaziy Osiyo, Sharq mamlakatlari tarixi va madaniyatiga oid "Turkiston to’plami" alohida o’rin egallaydi. Bu to’plamdan XIX asrning 70 yillaridan 1917 yilgacha bo’lgan tarix, etnografiya, iqtisod, geografiya, hayvonot, arxeologiya, geologiya, O’rta Osiyo xalqlarining turmush madaniyatiga oid alohida kitoblar, gazeta va jurnal qirqimlari joy olgan bo’lib, jami 594 jilddan iborat. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

 

НИКОЛАЙ ДИНГЕЛЬШТЕДТЪ

ОПЫТЪ ИЗУЧЕНIЯ ИРРИГАЦIИ ТУРКЕСТАНСКАГО КРАЯ

СПб., 1893

Kitob haqida qisqa ma'lumot:

Kitobda Turkiston o’lkasining ekin maydonlariga suv chiqarish tajribalari xamda zamonaviy sug’orish holati haqida ma'lumot keltirilgan. Kitobga xarita ilova qilingan.

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTUBXONA TAVSIYA ETADI
TAQVIM