Bosh sahifa > O‘zbekiston Respublikasi davlat standartlari

O‘zbekiston Respublikasi davlat standartlari

O‘z DSt 1214:2009 Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi. Axborot-kutubxona faoliyati, bibliografiya. Atamalar va ta’riflar (Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi)

O‘z DSt 1214:2009(.pdf 2,22 Mb)

O‘z DSt 1215:2009 Bibliografik yozuv. Bibliografik tavsif. Umumiy talablar va tuzish qoidalari (Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi)

O‘z DSt 1215:2009(.pdf 649,50 Kb)

O‘z DSt 2310:2011 Elektron nashrlar. Asosiy turlari va chiquvchi ma’lumotlar (Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi)

O‘z DSt 2310:2011(.pdf 1,23 Mb)

O‘z DSt 2311:2011 Nashrlar. Mualliflik huquqini himoya qilish belgisi. Umumiy talablar va rasmiylashtirish qoidalari (Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi)

O‘z DSt 2311:2011(.pdf 2,22 Mb)

O‘z DSt 2312:2011 Bibliografik yozuv. Elektron ko‘rinishdagi axborot-kutubxona resurslarining bibliografik tavsifi. Umumiy talablar va tuzish qoidalari Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi)

O‘z DSt 2312:2011(.pdf 2,22 Mb)

O‘z DSt 2785:2013 Ma’lumotlar almashish uchun format. Yozuvning mazmuni (Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi)

O‘z DSt 2785:2013(.pdf 623,50 Kb)

O‘z DSt 2803:2013 UZMARC mashinada o‘qiladigan kommunikativ formati (Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi)

O‘z DSt 2803:2013(.pdf 1,21 Mb)

O‘z DSt 2881:2014 MODS metama’lumotlarini tavsiflash formati (Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi)

O‘z DSt 2881:2014(.pdf 359 Kb)

O‘z DSt 3053:2016 «Axborot, kutubxona va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi. Axborot-kutubxona resurslari. Kataloglashtirish qoidalari»

O‘z DSt 3053:2016(.pdf 2,22 Mb)

O‘z DSt 3117:2016 Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo'yicha standartlar tizimi. Tasnif ma'lumotlar uchun UZMARC Classification mashinada o'qiladigan kommunikativ formati

O‘z DSt 3117:2016 (.pdf 2,16 Mb)

O‘z DSt 3118:2016 Avtoritet normativ ma’lumotlar uchun UZMARC Authories mashinada o‘qiladigan kommunikativ formati

O‘z DSt 3118:2016 (.pdf 1,20 Mb)

O‘z DSt 3304:2018 Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi. Mashinada o‘qiladigan axborot massivlari uchun mashinada o‘qiladigan kommunikativ UZMARC Database formati

O‘z DSt 3304:2018 (.pdf 1,20 Mb)

O‘z DSt 3305:2018 Axborot, kutubxonachilik va nashriyotchilik ishi bo‘yicha standartlar tizimi. Axborot kutubhona resurslari. Raqamlashtirishga qo‘yiladigan talablar

O‘z DSt 3305:2018 (.pdf 2,22 Mb)

 

 

 

KUTUBXONA TAVSIYA ETADI
TAQVIM