Vazifalari

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi umumiy rahbarlik vazifasini amalga oshiradi;

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy majlisi palatasi qarorlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari,  O‘zbekisiton Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, boshqa qonun hujjatlariga asoslanib ishni amalga oshiradi va O‘zbekiston Milliy kutubxonasi to‘g‘risidagi Nizomning bajarilishini tashkil qiladi;

O‘zbekiston Milliy kutubxonasining moddiy-texnika bazasini saqlash va rivojlantirish, kutubxona foydalanuvchilarini va xodimlari uun zarur shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlarini belgilangan tartibda amalga oshiradi, axborot-kutubxona fondlari,  shu jumladan nodir va alohida qimmatga ega nashrlar to‘plamlari, shuningdek binolar, inshootlar, asbob-anjomlar, Milliy kutubxonaning boshqa mol-mulki saqlanishi va ulardan zarur darajada foydalanishi uchun javob beradi;

axborot-kutubxona faoliyatini  takomillashtirish masalalari bo‘yicha davlat dasturlarini, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirishda qatnashadi;

axborot-kutubxona muassasalarining nashriyotlar, kitob sotish tashkilotlari va ommaviy axborot vositalari bilan o‘zaro hamkorligini yaxshilash chora-tadbirlarini ta'minlaydi;

kutubxonaning axborot-kutubxona resurslaridan samarali foydalanilishini ta'minlaydi;

kutubxona muassasalarini rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash va jihozlash (to‘liq jixozlash) tadbirlari bajarilishini taxlil qiladi va monitoring olib boradi hamda tegishli materiallarni Idoralararo kengashga kiritadi.

KUTUBXONA TAVSIYA ETADI
TAQVIM